14. 05. 24
Hits: 21757

Welkom op de site ikstaachterpatrick.nl

Deze website is het vervolg van de Facebook pagina "Ik sta achter Patrick".

Wij hopen dat jong en oud hier hun verhaal kunnen/willen doen, en steun bij elkaar kunnen vinden!

U kunt u op deze site registeren, dit hoeft niet met uw eigen naam, U mag een naam verzinnen zodat u anoniem uw verhaal kwijt kunt!

Deze actie is gestart uit verontwaardiging van wat Patrick is overkomen, en zijn wij begonnen met een Facebookpagina, die in een week tijd een enorme vlucht heeft genomen.

Dat deze actie zoveel los zou maken hadden wij nooit kunnen bedenken en gaande de week werd het ons duidelijk dat er een vervolg moest komen op de actie. Van vele kanten kregen wij ook het verzoek om meer te doen dan alleen een Facebookpagina. Een soort platform waar mensen die gepest worden bij elkaar kunnen komen, en verhalen kunnen delen.

Tevens hebben wij vele aanbiedingen gehad om de actie groter te maken, momenteel zijn wij met een aantal vertrouwelingen in kaart aan het brengen wat de mogelijkheden maar ook de onmogelijkheden zijn.

Voorop staat dat wij zelf niet beter willen worden van de activiteiten die nu ontwikkeld worden, maar dat als er iets ondernomen wordt dit altijd hier op de site gepubliceerd zal worden. Binnen onze mogelijkheden willen wij deze actie laten uitgroeien tot een monument tegen het pesten.

Natuurlijk kunnen wij dit allemaal niet alleen en dus zullen wij indien nodig via deze website een oproep doen aan mensen met specifieke kwaliteiten, mits dit op vrijwillige basis is.

Deze website is niet alleen voor Patrick, hoewel Patrick wel het symbool is van deze actie!

Naar boven